Bo Williamsson är en av AGA:s experter inom svets och skär med laser som sitt specialistområde. Han svarar också på läsarfrågor i Lasernytt.

«Hvorfor får jeg dårligere snittkvalitet og skjærehastighet?»

Problemsøking er ikke alltid det letteste når det gjelder lasere. Hva kan være grunnen til prestasjonsproblemer når snittkvalitet og skjærehastighet er merkbart dårligere enn før? Og hvorfor blir det belegg på speilene i resonatoren, slik at man kan se små hull i speilene? Akkurat disse spørsmålene har AGAs laser-ekspert Bosse Williamson fått, og deler her en mulig løsning på problemet.

En laser er en kompleks konstruksjon med mange mulige årsaker til feil. Belegget kan komme fra et overskudd av hydrokarboner i resonatorgassen. Hydrokarboner påvirker effekter som stabilitet hos laseren, og i ekstreme tilfeller kan også karbon og hydrokarboner kondensere på speilene. Årsaker til dette kan være feilaktige komponenter i gassinstallasjonen, f.eks. oljesmurte ventiler, feil valg av slangemateriale eller internlekkasje i resonatoren. For å unngå dette må det sørges for at alle eksterne komponenter i gassystemet er tilpasset den høye kvaliteten på resonatorgassen. Du kan for eksempel bytte ut oljesmurte ventiler med spesialventiler for gasser med høy renhet. Sørg for at gassystemet oppfyller kravene som stilles fra laserprodusenten. Eventuelle slanger bør også kontrolleres og eventuelt byttes ut med slanger av riktig kvalitet. For sikkerhets skyld bør du også kontrollere kvaliteten på resonatorgassen.

Gjengeteip gir fluor
Hvis mulig må det også sørges for at gassflaskene står oppreist i et oljefritt miljø. Ved flaskebytte bør luften i regulatoren/høytrykkslanger skylles ut via en spesiell skylleventil. Eventuell internlekkasje må kontrolleres, helst ved service. Hull i speilene, samt i noen grad også belegg, kan forårsakes av fluoroppsamlinger. En vanlig kilde til forekomst av fluor i resonatorgassen er ofte gjengeteip som brukes i kombinasjon med stiftekoblinger.

Mange varianter av flytende gjengelim (som Loctite) inneholder også fluor. En annen vanlig kilde til feil er også gassventiler som er smurt med fluorbasert fett. For å unngå problemer med fluor i gassen, bør du kontrollere at eventuell gjengeteip ikke kommer i kontakt med gassen noen steder på vei inn i resonatoren. Bytt ut koblinger ved behov, og sørg for at evt. gjengeteip kun brukes på de ytterste gjengene. Flytende gjengelim bør unngås ved installasjoner på stedet. Alle gassventiler bør kontrolleres og byttes ut med olje- og fettfrie ventiler om nødvendig.

Fjern belegg fra speilene
I tillegg til dette kan det også være lurt å sørge for at speilene i den optiske banen er intakte og helt frie for belegg. Linsen i skjærehodet bør også kontrolleres. Ved problemer av denne typen anbefaler jeg sterkt å ta kontakt med laserleverandøren din. Ved belegg på speil, er det absolutt grunn til å undersøke tilstanden til glassrørene i resonatoren.

 

Tekst og foto: Bo Williamsson