Topptips fra sikkerhetseksperten

Bruk av gass kan innebære risiko, men farer kan minimeres med riktig sikkerhetstiltak på plass. Vi ba sikkerhetsingeniør Magnus Olsson om å dele sine topptips om hvordan man kan håndtere gasser på en sikker og ansvarlig måte.

  1. Kontroller dokumentasjonen De tekniske dokumentene for gassinstallasjonen inneholder den viktigste informasjonen om korrekt bruk av utstyret og hjelper deg med å unngå stans underveis. «Å vite akkurat hvilket utstyr du har, inkludert hva slags kapasitet og begrensninger det har og hvilke typer jobber det ble laget for, er første steg mot en sikker utføring», sier Magnus Olsson. Samtidig vil vedlikeholdsdokumentasjonen hjelpe deg med å kontrollere om et system er gammelt eller nytt, når det sist ble gitt en overhaling og når det sannsynligvis vil trenge vedlikehold neste gang.
  2. Identifiser de viktigste sikkerhetskomponentene Lag en liste over de viktigste komponentene og delene når det gjelder sikkerhet – slik som trykkregulatorer eller alarmer – og igangsett de nødvendige tiltakene for å sørge for at de er i god stand og fungerer hele tiden. Dette kan inkludere planlegging av forebyggende vedlikehold eller å foreta regelmessige kontroller.
  3. Hold øye med potensielle lekkasjer Identifiser områdene eller komponentene på arbeidsplassen som er mest utsatt for lekkasje. «Når du har identifisert utsatte lekkasjepunkter, kontroller disse regelmessig, enten med gasslekkasje-deteksjonsspray eller ved å installere en alarm, og sørg for at området rundt har god ventilasjon», sier Olsson.
  4. Snakk med teamet Når du er ferdig med risikoanalysen, sett deg ned med de ansatte og kollegene og ha en åpen diskusjon om måter dere kan forbedre prosesser eller utføre kontinuerlige forbedringer på, for å sikre et tryggere og bedre arbeidsmiljø.