kryoablasjon

Bruk av flytende nitrogen i en...

En ny prosedyre for behandling av atrieflimmer er i ferd …