Beskyttet atmosfære

Det meste er nitrogen

Vi lever i en atmosfære med mye nitrogen. Likevel er …