Slik reduserer du risikoen når du jobber med CO2 og nitrogen

Ved bruk av gasser som CO2 og nitrogen, følger det med visse farer. Men det finnes metoder, utstyr og arbeidsmåter som kan brukes for å få disse farene ned til et minimum. Bruken av CO2 og nitrogen blir assosiert med to store risikofaktorer. Den første er at begge elementer er ekstremt kalde i flytende form og har potensiale til å forårsake alvorlig skade på menneskehud og andre materialer. Den andre er at hvis det oppstår lekkasje av en av disse luktfrie, fargeløse og smakløse gassene, kan de raskt absorbere oksygenet i et lukket område og gjøre det om til en potensiell dødsfelle for alle som som blir fanget der.

Ventilasjon

Magnus Olsson er sikkerhetsingeniør ved AGA i Sverige. Han forklarer at den viktigste regelen for alle som jobber med CO2 og nitrogen erventilasjon. «Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig ventilasjon er. Det er det grunnleggende når det gjelder trygg håndtering av gass», sier han.

Oksygenalarmer

Et annet grunnleggende utstyr er en oksygenalarm, en enhet som måler oksygennivået i lufta og slår alarm hvis det ligger under et trygt nivå. Oksygenalarmer kan oppdage veldig små lekkasjer, som ofte kan forhindres hvis de oppdages i tide. Daglige lekkasjekontroller må også være en del av rutinen på en arbeidsplass som bruker CO2 og nitrogen.

«Ethvert lukket område trenger en alarm», sier Olsson. «Men enheten alene er ikke nok. Du trenger en klar plan for hva du skal gjøre når alarmen går.»

Når det oppstår lekkasje

«Når det oppstår lekkasje, har du ikke tid til å tenke deg om», fortsetter han. «Du må vite når det er greit å oppholde seg i området og når det ikke er det, hvem som skal ha lov til å gå inn og hva slags utstyr den personen må ha. Et menneske kan ikke bare gå inn i et rom med lite oksygen, fordi hun eller han kan miste bevisstheten i løpet av sekunder.»

AGA gir opplæring til ansatte, i tillegg til at vi har alarmer og annet utstyr, slik som gasslekkasje-deteksjonsspray, som er nødvendig for å holde faren for en gasslekkasje på et minimum.