Plasser flaskene dine i vertikal stilling

Alle vet at propanflasker må stå vertikalt, selv om det kan være mer praktisk å kunne legge dem horisontalt. Vi ba sikkerhetsingeniør Magnus Olsson om å gi en forklaring på om og hvorfor det er viktig å lagre propanflasker vertikalt.

«Det er faktisk veldig viktig at propanflasker blir plassert i vertikal stilling», uttrykker han. «Det er helt essensielt!» Olsson forklarer at propanflasker er utstyrt med en sikkerhetsventil, som er der for å sørge for at propanen kun kommer ut i gassform. Men når flasken blir liggende horisontalt, kan sikkerhetsventilen bli tett, noe som kan føre til at den ikke virker som den skal.

Hvordan fungerer sikkerhetsventilen?

«Ventilen er der som et sikkerhetstiltak, i tilfelle flasken blir for varm. I høye temperaturer kan det bygges opp trykk inne i flasken og det er da sikkerhetsventilen reagerer, ved å slippe ut små mengder gass for å lette på trykket. Hvis ventilen ikke fungerer, kan det i verste fall føre til en ødelagt flaske eller en gasseksplosjon», sier han.

Helst vil vi at propanlekkasjer aldri oppstår, men om det skulle oppstå, ville verste utfall være lekkasje av propan i væskeform når flasken ligger horisontalt.

«Propan blir veldig lett antennelig når den blandes med luft. Kun en liten gnist er nok til at den eksploderer», advarer Magnus Olsson.

Hvorfor er flytende propan farligere enn propangass?

«Grunnen til at flytende propan er farligere er at propanen utvider seg når den er i væskeform. Som en følge, er én liter propangass lik flere liter med flytende propan – det vil si at en lekkasje i væskeform er flere ganger farligere enn en gasslekkasje», konkluderer han.