Oksygen og fett, bra hver for seg – Men ikke i kombinasjon

At oksygen støtter forbrenning er noe alle vet. Men hva skjer når ulike materialer og stoffer utsettes for oksygen? Denne gangen beskriver vi hva som skjer når oksygen kommer i kontakt med olje og fett, og hvordan risikotilfeller kan minimeres.

En liten gnist er nok
Oljer og andre smøremidler inneholder som regel ulike hydrokarboner. Dette er et perfekt drivstoff i kombinasjon med oksygen, som er veldig oksiderende. Med disse to komponentene nærme hverandre er en liten gnist nok til å skape forutsetningene for en nærmest eksplosiv brann. Selv små mengder fett/olje kan reagere med oksygenet. I noen tilfeller kan til og med selvantennelse forekomme. Det blir enda verre hvis komprimert oksygen kommer i kontakt med fett eller olje, som for eksempel i en regulator eller en rørinnstallasjon, hvor trykkstøt og såkalt adiabatisk kompresjon kan forårsake tenning.

Minimer risikoen
Hvordan kan man minimere risikoen ved håndtering av oksygen? Egentlig er svaret ganske enkelt. Unngå fett og olje i forbindelse med oksygen. Men hvordan gjør man dette i praksis? I mange tilfeller har man ikke kontroll over hvordan ventiler, regulatorer og andre gassforsørgende deler blir smurt. Plutselig oksygenlekkasje i slanger og annet utstyr kan også oppstå, med dramatiske følger dersom det kommer i kontakt med fett.

Noen enkle tips
Nå skal risikoen ikke overdrives, men korrekt håndtering og riktig utstyr skaper forutsetninger for sikker bruk av oksygen. Følgende er noen tips som gir økt sikkerhet ved bruk av oksygen:

  1. Smør aldri regulatorer, ventiler (og annet utstyr som kommer i kontakt med oksygen) med olje eller fett. Hvis det må brukes smøremiddel, så benytt spesialfett/olje som er ment for bruk sammen med oksygen. Sørg for at alle delene i gassystemet er godkjent for bruk med oksygen.
  2. Kontroller slanger og koblinger regelmessig for å unngå lekkasje. Sørg for å ha serviceavtale på gassystemet og eventuelle gassbeholdere. Selv en liten gassbeholder er underlagt loven om selvkontroll.
  3. Selv små mengder fett eller olje kan skape problemer. Sørg for at klær, hender og eventuelle verktøy er rengjorte og fri for fett, ved arbeid med oksygen.
  4. Åpne oksygenflaskens ventil forsiktig.

 

Text: Bo Williamsson
Foto: Shutterstock