Magnus Olsson – på den trygge siden

Sikkerhet har alltid stått i første rekke for Magnus Olsson. Han er en tidligere brannmann og begynte å jobbe som sikkerhetsingeniør for AGA i 2012, etter å ha fullført studiene i samfunnssikkerhet og beredskap. Magnus sier at han var ivrig på å sette erfaringene til livs i et arbeidsmiljø hvor han kan utgjøre en stor forskjell.

Du jobber som sikkerhetsingeniør. Hva betyr det egentlig?

Som sikkerhetsingeniør leverer jeg AGAs sikkerhets- og risikotjenester til den svenske kundebasen, på tvers av bransjer som stålproduksjon, papir og papirmasse, kjemiske prosesser, matproduksjon, farmasøytbransjen og helsetjenester. Arbeidet mitt inkluderer risikoanalyse og risikovurdering relatert til gass og trykkdrevne maskiner, i samsvar med gjeldende lovgivning og reguleringer. Dette skrives ned i en rapport som kommer med forslag til forbedringer og sikkerhetstiltak, og brukes av kunden til interne avgjørelser, retningslinjer, sikkerhetsrapporter, driftsplaner og tillatelsesøknader, slik som eksplosjonsvernsdokumenter, ATEX-klassifiseringsplaner, blåkopier og ferdigstillelse av konstruksjoner.

Hvordan identifiserer du kunder som trenger hjelp?

Jeg jobber tett med AGAs salgsrepresentanter og prosjektledere, som ofte legger merke til behov for sikkerhetsforbedringer når de besøker kunder. Da involverer de meg i å hjelpe kunden med å forstå og finne løsninger på problemer.

Hvordan endte du opp i denne rollen?

Når jeg ser tilbake på hva jeg har arbeidet med før, har jeg for det meste vært involvert i sikkerhet på en eller annen måte. Jeg tilbrakte ett år sammen med den svenske fredsbevarende styrken tidlig i 2000-årene, før jeg ble brannmann. I det yrket hadde jeg mye fritid, så jeg fullførte en grad i mekanisk prosjektering, etterfulgt av en mastergrad i samfunnssikkerhet og beredskap. Deretter bestemte jeg meg for å prøve å bruke denne kunnskapen i den private sektoren.

Hva betyr sikkerhet for et selskap som AGA, og hvordan kan AGA utgjøre en forskjell i dette feltet? AGA og Linde er begge veldig engasjerte når det gjelder sikkerhet. Alt de gjør, fra produksjon til konstruksjon, installeringer og levering av tjenester, er preget av tilnærmingen til sikkerhet, hvor risikoanalyse spiller en hovedrolle. Når det er sagt kan AGA kun sørge for sikkerheten når det gjelder levering. Når kunden tar over igjen er det opp til dem å bruke utstyret på en sikker måte. Dette er hvor jeg kommer inn: jeg gjør kunden oppmerksom på risiko ved driften deres, og hjelper dem med å finne ut hvordan de kan drive bedriften på en så sikker måte som mulig.

Du besøker bedrifter sammen med kunden for å hjelpe dem med å forbedre sikkerheten. Hva er hovedutfordringen når du besøker dem?

Jeg prøver å gi kunden kontroll over farene. Hvis de kjenner til risikoområdene i sin bedrift og vet hvordan man skal håndtere disse, vil risiko forvandles til kontrollert risiko. Noen av kundene våre har gassystemer fra 70-tallet og noen av dem har ingen papirer, for ikke å snakke om vedlikeholdsoversikter. Når jeg kommer på besøk stiller jeg dem tre spørsmål: «Hva har vi her?» «Hva er farene?» og «Hva må vi gjøre for å håndtere disse farene?». Hvis jeg kan hjelpe kunden med å svare på disse spørsmålene og prioritere tiltak som de må utføre, da er vi allerede langt på vei.

Hvordan hjelper du kunder med å utvikle et tankesett som fokuserer på sikkerhet?

Effektiv drift er et viktig punkt når det gjelder sikkerhet. Det er derfor jeg alltid prøver å sørge for at det brukes langtidsløsninger for sikkerhet og effektivitet gjennom konstant forbedring av handlinger. Jeg råder kunden til å sette til verks prosesser som sørger for at disse handlingene blir en del av arbeidet i hverdagen. Disse er kundene som vil være godt utstyrt i fremtiden, fordi selv om ansatte slutter og andre erstatter dem, vil sikkerhetsprosedyrene fortsatt være en del av hvordan bedriften drives på.

Hva motiverer deg i arbeidet ditt?

Jeg blir motivert av å vite at jeg får lov til å ha en direkte innflytelse på hvordan AGAs kunder håndterer risiko. Også det å vite at min erfaring er det som utformer grunnlaget for nye arbeidsmetoder som blir implementert.

Magnus Olsson om sikkerhet: «Da jeg jobbet som brannmann så jeg effektene av gasseksplosjoner og CO2-forgiftning, når mennesker går fra å være i live ett minutt til døde det neste. Når du selv har sett det verste som kan skje, tror jeg det gir deg et litt annerledes perspektiv. Det gir deg motivasjon til å lære folk om hvordan man kan forhindre at slike ting skjer.»